ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΡΔΟΥΣ - ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

Revenue Management με Σχεδιασμό Business Plan, Ανάλυση Οικονομικής Θέσης Επιχείρησης και Κόστους, Νεκρό Σημείο Εσόδων Εξόδων, Πρόβλεψη Εσόδων, Σύσταση Τιμοκαταλόγων και Παρακολούθηση της Οικονομικής Λειτουργίας του Ξενοδοχείου για μεγιστοποίηση εσόδων και μείωση εξόδων και κόστους λειτουργίας.

REVENUE MANAGEMENT - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

Το Revenue Management χρησιμοποιείται για την πώληση της κατάλληλης μονάδας στον κατάλληλο πελάτη, στην κατάλληλη τιμή, στον κατάλληλο χρόνο. Τα ξενοδοχεία αναγκάζονται να λάβουν σημαντικές αποφάσεις σχετικά με το πότε θα πουλήσουν, σε ποιον θα πουλήσουν και σε ποια τιμή θα πουλήσουν.

Η διαρκής παρακολούθηση της ζήτησης και του ανταγωνισμού είναι απαραίτητη, ώστε το ξενοδοχείο να έχει καθημερινά σωστή τιμολογιακή πολιτική. Επιπλέον, η κατανόηση της αντίληψης των πελατών για την αξία του προϊόντος μπορεί να έχει ζωτική σημασία στο να επιτευχθεί η υψηλότερη δυνατή μέση τιμή δωματίου. Με τον έλεγχο των τιμών, της πληρότητας και της διάρκειας παραμονής, το ξενοδοχείο μπορεί να μεγιστοποιήσει τα έσοδά του.
 - Hotel Promotion Group
Στο Hotel Promotion Group, ειδικευόμαστε στην επίτευξη μακροπρόθεσμων στόχων όσον αφορά τα έσοδα.

Τα εργαλεία revenue management που χρησιμοποιούμε μας βοηθούν να καθορίζουμε την κατάλληλη μέση τιμή όταν η ζήτηση

είναι υψηλή και να μεγιστοποιούμε τα έσοδα όταν η ζήτηση κυμαίνεται

σε αβέβαια επίπεδα.

Η καθημερινή ενασχόληση και παρατήρηση των δεδομένων έχει ως αποτέλεσμα να αυξάνονται οι πωλήσεις και να πολλαπλασιάζονται τα έσοδα.

YIELD MANAGEMENT

Τι είναι πραγματικά το Yield Management;

Το Yield Management είναι μια πολύπλευρη και πολυδιάστατη διαδικασία όπου υπάρχουν κανόνες, χωρίς όμως την απαραίτητη καθοδήγηση από κάποια τυποποιημένη φόρμουλα.

Διαφέρει ανάλογα με τον προορισμό, τη χρονική στιγμή, τη ζήτηση και τις παγκόσμιες συνθήκες ενώ παράλληλα για να λειτουργήσει χρειάζεται γνώση, σωστό προγραμματισμό και δημιουργικότητα.

 

«Δυναμική τιμολόγηση και Yield management για μεγιστοποίηση της κερδοφορίας»