ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

HPG - WEBHOTELIER - PRIMAL RES
Στο Hotel Promotion Group με επαγγελματισμό, εμπειρία & αποτελεσματικότητα σας προσφέρουμε ολιστικές ξενοδοχειακές υπηρεσίες
προώθησης & οικονομικής λειτουργίας για να αυξήσετε την πληρότητα σας & τα κέρδη σας:
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ HPG: - Hotel Promotion Group

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ HPG:

 • Εγκατάσταση και προώθηση με το κορυφαίο Webhotelier Booking Engine και το Primal Res Channel Manager στην επίσημη ιστοσελίδα του καταλύματος.
 • Δημιουργία 100% Google Friendly ιστοσελίδας με άριστες επαγγελματικές φωτογραφίες.
 • Αύξηση απευθείας κρατήσεων.
 • Ανάλυση και αναφορές ζήτησης, τάσεων περιοχής και ανταγωνισμού.
 • Ανάλυση επίδοσης ξενοδοχείου και συγκριτική ανάλυση κρατήσεων σε σύγκριση με προηγούμενα έτη.
 • Δημιουργία και σύνδεση στοχευμένων καναλιών O.T.As στο Channel Manager με στόχο την ευρεία παράλληλη προβολή.
 • Διασύνδεση με Metasearch όπως: Google Hotel Ads. TripAdvisor, Trivago, SkyScanner κ.ά.
 • Άμεση διασύνδεση με βάση 19.000 πρακτόρων
 • Revenue Management
 • Yield Management
 • Sales Optimisation
ΑΝΑΦΟΡΕΣ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΚΙΝΗΣΕΩΝ & ΤΑΣΕΩΝ - Hotel Promotion Group

ΑΝΑΦΟΡΕΣ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΚΙΝΗΣΕΩΝ & ΤΑΣΕΩΝ

 1. Κρατήσεων
 2. Ακυρώσεων
 3. Επισκεψιμότητας μηχανής Κρατήσεων, Rate Parity & Booking.com κ.α καναλιών
 4. Καταγραφή & έλεγχος ημερήσιας ζήτησης
 5. Ανάλυση ανταγωνισμού
 6. Πρόβλεψη ζήτησης περιοχής
 7. Ποσοστού μετατρεψιμότητας σε επιβεβαιωμένες κρατήσεις μηχανής κρατήσεων
 8. Απόδοσης συνδεδεμένων καναλιών
 9. Απόδοσης συνδεδεμένων τουριστικών πρακτόρων
 10. Πηγών κρατήσεων
 11. Εσόδων
 12. Διανυκτερεύσεων
 13. Διάρκειας παραμονής
 14. Κρατήσεων ταξιδιωτικών πρακτόρων
 15. Εσόδων ταξιδιωτικών πρακτόρων
 16. Στατιστικά κινήσεως και τάσεων της περιοχής
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ WEBHOTELIER BOOKING ENGINE - Hotel Promotion Group

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ WEBHOTELIER BOOKING ENGINE

 • Διαχείριση διαθεσιμότητας & αυτόματη ειδοποίηση εξάντλησης διαθεσιμότητας
 • Διαχείριση τιμών
 • Καταγραφή & έλεγχος ημερήσιας ζήτησης
 • Δυναμική τιμολόγηση και δημιουργία ειδικών πακέτων & προσφορών
 • Ημερολόγιο διαθεσιμότητας τιμών
 • Διαχείριση κράτησης
 • Σύσταση και διαχείριση τιμών & κρατήσεων Β2Β
 • Συγκεντρωτικό booking URL για ξενοδοχειακούς Ομίλους
 • Διαχείριση εξωτερικών καναλιών διανομής
 • Δυνατότητα κράτησης Hotel with Flight
 • Smart Guest
 • Rate Bidder
 • Rate Shopper
 • Rate Parity - Εργαλείο σύγκρισης τιμών στο booking engine
 • UpStay
 • Payment Assistant Manager
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ HOTEL CONSULTING:
 • Πλάνο δραστηριοποίησης, Ορίζοντας το τελικό επιθυμητό αποτέλεσμα
 • Ανάλυση και Δυνατότητες προοπτικές ανάπτυξης του καταλύματος
 • Δημιουργούμε τιμοκαταλόγων για τουριστικά γραφεία (B2B) και μεμονωμένους επισκέπτες (B2C)
 • Hotel Pre - Opening
 • Hotel Development
 • Υποστήριξη Λειτουργίας Ξενοδοχείων
 • Διαχείριση Ξενοδοχείων
 • Project Manager
 • Ανάλυση Οικονομικής Θέσης Επιχείρησης
 • Revenue Management
 • Νεκρό Σημείο βιωσιμότητας
 • Πρόβλεψη Εσόδων
 • Σύσταση Τιμοκαταλόγων
 • Σύσταση Τιμοκαταλόγων
 • Παρακολούθηση της Οικονομικής Λειτουργίας του Ξενοδοχείου
 • Back office management
 • Front office management
 • Πρότυπα και πρότυπα επικοινωνίας με την πελατεία
 • Εσωτερικός κανονισμός
 • Επικοινωνία τμημάτων
 • Κανονισμός προσωπικού
 • Εκπαίδευση τμήματος κρατήσεων
 • Housekeeping report
 • Οργάνωση αποθηκευτικών χώρων και ροής
 • Στατιστικά εσόδων και ποιοτικά χαρακτηριστικά κρατήσεων
 • Ξενοδοχειακή Ορολογία
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ MARKETING - Hotel Promotion Group
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ MARKETING
1. Online & Offline Διαφήμιση & Επικοινωνιακός Σχεδιασμός
2. Ανάπτυξη Εταιρικού Website
3. Digital Influence Marketing
4. Διαχείριση Εταιρικής Φήμης
5. Δημιουργία Προγράμματος Πιστότητας